Trước 30/8 sẽ giải phóng xong mặt bằng Dự án Cầu phao tạm và hậu cần sau cầu phao tại Km3+4 Hải Yên, Cảng cạn ICD Thành Đạt

Ngày 28/7, Ban chỉ đạo hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án Cầu phao tạm và hậu cần sau cầu phao tại Km3+4 Hải Yên, Cảng cạn ICD Thành Đạt TP Móng Cái đã họp để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trước 30-8
Quang cảnh cuộc họp.

Dự án Cầu phao tạm và hậu cần sau cầu phao tại Km3+4 Hải Yên thuộc Dự án mở rộng Cảng cạn ICD Thành Đạt do Công ty CP Thành Đạt làm chủ đầu tư. Dự án có ý nghĩa động lực đối với việc phát triển kinh tế xã hội của TP Móng Cái và Khu KTCK Móng Cái, nhất là trong vấn đề khai thác lợi thế về kinh tế biên mậu, dịch vụ cửa khẩu, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa qua lại giữa hai địa phương.

Đối với việc triển khai xây dựng cầu phao tạm, hiện nay Công ty CP Thành Đạt đã liên hệ với đơn vị tư vấn của Sở Giao thông Vận tải về việc thiết kế cầu phao, thống nhất thiết kế cùng phía Đông Hưng (Trung Quốc) trình sở Giao thông Vận tải thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Công ty sẽ lập hồ sơ, phê duyệt dự án đầu tư trong vòng 20 ngày sau khi thiết kế được phê duyệt.

Trong công tác GPMB, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 52,4 ha, ảnh hưởng đến 8 hộ dân (xác định ban đầu). Hiện nay, TP Móng Cái đã tổ chức họp dân, thông báo thu hồi đất, đơn vị tư vấn đã đo đạc xong diện tích thu hồi đối với 5 hộ dân với diện tích 42 ha nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng thuận ký xác nhận kết quả đo. Đối với phần diện tích 10,4 ha thuộc Dự án trồng rừng Việt Đức, đến nay đã xác định được đầy đủ chủ sử dụng đất cũng như địa chỉ thường trú để liên hệ với các hộ dân.

Do các hộ dân chưa đồng thuận ký xác nhận kết quả đo vẽ, xác định ranh giới nên các ngành chức năng của thành phố Móng Cái chưa triển khai được các bước tiếp theo: Thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường…

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan, phường Hải Yên tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, trong đó thành phố tiếp tục đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận; thẩm tra, xác định nguồn gốc, ranh giới đất đai đối với 5 hộ dân và thẩm định, rà soát và có phương án cụ thể đối với 10,4 ha thuộc Dự án trồng rừng Việt Đức. Trước 30/8, TP Móng Cái phấn đấu thực hiện xong việc GPMB dự án bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện Cầu phao tạm và hậu cần sau cầu phao tại Km3+4 Hải Yên, Cảng cạn ICD Thành Đạt.

Hữu Việt

Sưu tầm bởi wWw.VietWeb.Vn - Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh

 

Quảng cáo, liên kết