THÔNG BÁO VỀ VIỆC : ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QLĐS SỐ 3 NHIỆM KỲ 2021-2025

 

Tệp đính kèm CV 105/TBHĐQT-CTCPĐS3 NGÀY 20/5/2021

                                                                                         


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Quảng cáo, liên kết