Thông tin thông báo
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 08

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 08

 
Thay đôi nhân sự cấp cao

Ông HOÀNG HÀ PHƯƠNG giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

 

Theo file đính kèm: Nghị quyết HĐQT bầu nhân sự cấp cao

 
Thông báo người được ủy quyền CBTT

Thông báo Người được ủy quyền CBTT

 
BC giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Tài liệu đính kèm!    BC Giai trinh

 
CBTT đơn từ nhiệm TV Ban Kiểm soát, TV HĐQT

Tài liệu đính kèm! 

1. CBTT đơn từ nhiệm TV Ban Kiểm soát của Bùi Hoàng Thiện

2. CBTT Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Nguyễn Danh Trung

 
TB danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

TB danh sách ứng viên bổ sung TV HDQT, BKS nhiem ky 2021-2025

Sơ yếu lý lịch - Hoàng Hà Phương

Sơ yếu lý lịch - Đào Vũ Chinh

Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Văn Dũng

Sơ yếu lý lịch - Bùi Thu Hằng

Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Thị Minh Ngọc

Sơ yếu lý lịch - Hoàng Thị Thu Hảo

Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Thị Hồng Nhung

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 15

Quảng cáo, liên kết