Bảo dưỡng, bảo trì đường thủy nội địa

Danh mục thiết bị và quy trình bảo dưỡng, bảo trì đường thủy nội địa của công ty.

Download File 

 
Hồ sơ báo cáo bạch
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Địa chỉ: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 033.835799


Download File 

 

Quảng cáo, liên kết