Quan hệ cổ đông
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 2.2020

      Tệp đính kèm :                               BC TCTH QUÝ 2.2020

                                                           BC TCVP QUÝ 2.2020  

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QTCT 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2020

      Tệp đính kèm :                               BC QTCT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

       Tệp đính kèm :                              CÔNG BỐ THÔNG TIN

 
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT LỰA CHỌN KIỂM TOÁN NĂM 2020

      Tệp đính kèm :                             NGHỊ QUYẾT HĐQT LỰA CHỌN KIỂM TOÁN 2020

 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

       Tệp đính kèm :                          NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020 

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 12

Quảng cáo, liên kết