Lĩnh vực hoạt động

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên doanh nghiệp

* Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3

* Điện thoại : 0203.3835799                   Fax : 0203.3836927

* Website: http.//duongsong3.vn

* Đăng ký kinh doanh số : 22.03.000524 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15 tháng 7 năm 2022)

Phạm vi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh:

* Phạm vi hoạt động : Toàn lãnh thổ Việt Nam

* Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu :

+ Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (Chi tiết: Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Tư vấn, lập phương án và tổ chức; Điều tiết, khống chế bảo đảm giao thông đường thủy nội địa)

+ Bốc xếp hàng hóa;

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

+ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Chi tiết : Hoa tiêu đường thủy nội địa; Nạo vét, trục vớt, thanh thải chướng ngại vật đường thủy nội địa);

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

+ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);

+ Đóng tàu và cấu kiện nổi;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: dịch vụ đại lý tàu biển);

+ Vận tải hành khách đường thủy nội địa;

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết : Xây dựng đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa công, duy tu kè, cột thủy trí, chỉnh trị sông…; Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng);

+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ Ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

Trụ sở chính :

*  Địa chỉ : Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Ban Giám đốc Công ty

          * Giám đốc                      :  Cn. Nguyễn Danh Trung 

          * Phó giám đốc                :  Cn. Phạm Văn Tiến 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quảng cáo, liên kết